Siirry suoraan sisältöön

Neuropsykiatrinen valmennus

nepsy-valmennus
nepsy-valmennus

Mitä valmennus on?

Nepsy-valmennus on kuntoutus- ja ohjausmuoto, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja ja välineitä toimivaan arkeen. Nepsy-valmennuksemme perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen.

Nepsy-valmennuksessa haluamme luoda asiakkaallemme myönteisiä kokemuksia omista kyvyistään, edistää arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä lisätä myönteisiä tunnekokemuksia.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Nepsy-valmennus sopii kaikenikäisille henkilöille. Mitä nuorempi valmennettava on, sitä suurempi on perheen rooli valmennustyöskentelyssä.

Yleisimmin nepsy-valmennukseen ohjautuvilla on neuropsykiatrisia piirteitä/diagnoosi tai toiminnanohjauksen vaikeuksia, jotka aiheuttavat haasteita arjessa. Hyötyäkseen nepsy-valmennuksesta, asiakkaalla ei tarvitse olla minkäänlaista diagnoosia.

Miten valmennus toteutetaan?

Nepsy-valmennuksen ensimmäisellä tapaamiskerralla määritellään tavoitteet ja aikataulu yhteiselle työskentelylle. Valmennustapaamisissa työskennellään kohti tavoitteiden saavuttamista: tavoitteet ovat konkreettisia ja valmentajat auttavat löytämään uusia toimivia toimintamalleja. Asiakkaan oma motivaatio vaikuttaa valmennukseen ja vahvistaa prosessia.

Koemme, että arjen toimivat käytänteet ovat hyvä tukipilari sujuvalle elämälle. Ne antavat vahvistusta lapsen ja nuoren minäpystyvyydelle ja helpottavat perhe-elämää. Työskennellessä asiakkaidemme kanssa, meille on tärkeää vahvistaa lapsen ja nuoren itsetuntoa, kuunnella ja kohdata hänet, sekä tukea lapsen ja nuoren lähiympäristöä kokonaisvaltaisemmin.

Meillä kaikilla on joskus haasteita tunteiden kanssa: ruutuajan rajaaminen saa aikaa raivarin, vaatteiden valitseminen ja pukeminen suututtaa, siirtymiset tilanteesta toiseen tuottaa temppuilua. Arjen strukturoinnilla, voi pienillä asioilla saada aikaan yllättävän suuria muutoksia.

Millaista nepsy-valmennus on?

Nepsy-valmennuksessa voimme harjoitella esimerkiksi

  • tunnesäätelyä: tunteiden käsittelyä, kohtaamista ja nimeämistä
  • toiminnanohjausta: siirtymistilanteita, ennakointia, ajanhallintaa, säänmukainen pukeutuminen
  • opiskelu- ja työelämätaitoja: ajanhallintaa, avun pyytämistä, tekemisen aloittamista, ylläpitoa sekä loppuunsaattamista
  • itsetunnon vahvistamista
  • sosiaalisten suhteiden ylläpitoa

Yhdessä löydämme keinoja ja toimintatapoja arkitilanteisiin!

Hyödyllisiä linkkejä

Referenssejä nepsy-valmennuksesta

Elämää ja arjen käytäntöjä helpottava ohjeistus on auttanut perhettämme valtavasti. Toivottavasti yhteiskunta voisi tukea tällaisen palvelun saamista mahdollisimman monelle.” (Perhe, nepsy-lapsi 8v.)